• infotradingseminars@gmail.com
 • Zadzwoń: +48 516 428 450


Nasze usługi

WSKAŻNIKI MATEMATYCZNE / ROBOTY - AUTOMATYCZNE SYSTEMY TRANSAKCYJNE.

Celem każdego systemu w inwestowaniu jest zidentyfikowanie warunków zapewniających wysokie prawdopodobieństwo osiągnięcia oczekiwanych zysków w stosunku do ewentualnej akceptowalnej straty z każdej pojedynczej transakcji. 
Upraszczając poprzednie zdanie system wysokiego prawdopodobieństwa sukcesu powinien się cechować wysokim współczynnikiem ”R”  jest to RISK/REWARD RATIO, czyli stosunek ryzyka do rentowności danej transakcji.
Identyfikacja miejsc o wysokim prawdopodobieństwie zysku nie jest  łatwym zadaniem, nawet dla doświadczonego handlowca, ponieważ przy każdej próbie zawierania transakcji na prawdziwych pieniądzach, a także podczas jej samej, będą nieodzownie  towarzyszyć Ci  różnego rodzaju czynniki zewnętrzne potocznie nazywane emocjami, dlatego tutaj niebagatelną rolę odgrywają wskaźniki matematyczne, a także już kompletne automatyczne systemy transakcyjne opierające się właśnie o wskaźniki matematyczne i pobierające z nich dane.

Firma TRADING  SEMINARS wykorzystuje i poleca każdemu uczestnikowi szkoleń oraz zaawansowanym handlowcom autorskie sprawdzone wskaźniki matematyczne na których opieramy prawdziwe i działające automatyczne systemy handlowe i systemy do handlu manualnego, przetestowane w warunkach rynkowych gotowe do natychmiastowego zastosowania, nawet dla początkujących Traderów.

• Wskaźniki matematyczne pomagają handlującemu zachować obiektywny obraz  podążania ceny w niedalekiej przeszłości oraz na prawdopodobny kierunek kontynuacji podążania ceny.
• Ograniczyć i kontrolować emocje takie jak, niepewność, niezdecydowanie, strach, chciwość, pośpiech, ekscytacja, wątpliwości…itp.
• Precyzują i podpowiadają moment do zawarcia transakcji z wysokim prawdopodobieństwem sukcesu.
• Filtrują pokusę handlu dla zabicia czasu w oczekiwaniu na sygnały o wysokiej stopie zwrotu, gdyż na giełdzie nie liczy się ilość wykonanych transakcji tylko ich jakość.

Wśród Standardowych Wskaźników (Standard Indicators) wyróżniamy:

PARABOLIC SAR, ŚREDNIA KROCZĄCA (moving average), ADX (average directional movement index), ICHIMOKU KINKO HYO, ACCELERATOR OSCYLATOR, ALLIGATOR, ATR (average true range), WSTĘGI BOLLINGERA  (bollinger bands), KOPERTA (envelopes), FRAKTALE (fractals), ODCHYLENIE STANDARTOWE (standard deviation), HEIKEN ASHI, VOLUMEN (volumes), POZIOMY PIVOTA, (pivot points)

Chociaż istnieje niezliczona ilość wskaźników,  skupimy się tylko na tych które w praktyce stanowią wartość dodaną i faktycznie wpływają na jakość podejmowanych decyzji, zaoszczędzą nam stres, ograniczą straty i zoptymalizują zyski. 

 

AUTOMATYCZNE SYSTEMY TRANSAKCYJNE

Inwestorzy indywidualni oraz Instytucje finansowe coraz częściej korzystają  z automatycznych systemów samodzielnie zawierających transakcje bez ingerencji człowieka. Ma to na celu obniżenie kosztów szkoleń i zatrudniania graczy giełdowych, którzy i tak musieliby wykonywać transakcje według strategii/systemu firmy inwestycyjnej  narzuconej odgórnie, usprawnia to obrót wieloma instrumentami na wielu giełdach światowych jednocześnie, oraz wyklucza czynnik ludzki - EMOCJE, które są największym wrogiem każdego gracza.

Podobno człowiek jest najsłabszym ogniwem w każdym systemie. Szacuje się, że obecnie ponad 25% obrotu na rynkach wymiany walutowej FOREX realizowane jest za pomocą komputerów.

Na rozwiniętych rynkach obroty te sięgają nawet 60–80%. Automatyczny handel, popularny na Zachodzie, zyskuje coraz większe grono zwolenników także w Polsce.
Automatyczne Systemy Transakcyjne można przedstawić najogólniej jako zbiór określonych reguł tworzących algorytm, zgodnie z którym komputer decyduje o kupnie lub sprzedaży określonego instrumentu.

Komputer może w pełni zwalniać inwestora z wykonywania powtarzalnych czynności lub też jedynie sygnalizować mu momenty, w których należałoby transakcję wykonać. Systemy mogą opierać się na pojedynczych, prostych parametrach np. wystąpienie określonej formacji świecowej w określonym czasie i miejscu na wykresie ceny lub też na tych bardziej złożonych pobierających dane z wielu wskaźników matematycznych zachodzących pod ściśle określonymi warunkami wskazanymi przez Twórcę lub Pomysłodawcę robota.  Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest usprawnienie obrotu instrumentami finansowymi. Handel staje się:

• łatwiejszy, 
• zdyscyplinowany, 
• cechuje się  konsekwencją oraz systematycznością działania,
• pozbawiony emocji, które najczęściej są kiepskim doradcą.

Automatyczne systemy stworzone przez TRADING SEMINARS.

Program dokonuje zleceń bez udziału inwestora lub przy niewielkim jego wkładzie,  ( możesz spokojnie zajmować się pracą i ustawić program tak, by albo fizycznie dokonywał transakcji, albo tylko cię informował, o miejscu gdzie tą transakcje by zrobił ) co przekłada się na znaczną oszczędność czasu i możliwość nawet całodobowego aktywnego inwestowania. Automatyczne Systemy gromadzą i analizują informacje efektywniej niż ludzie oraz są w stanie przeprowadzać większą liczbę operacji.

Pochodną naszych poprawnie skonstruowanych i działających systemów będą otrzymywane zyski. Przetestowaliśmy również, na jakim rynku najlepiej sprawdza się konkretny system. Idealny funkcjonowałby tak samo dobrze w różnych warunkach, (tj. na rynkach z małą i dużą zmiennością) jednak stworzenie takiego algorytmu jest w praktyce nie możliwe.

Dlatego każdy nasz system krojony jest na miarę instrumentu na którym został zaprojektowany i do którego jest przeznaczony. Cechy te wpływają pozytywnie na realizację wybranego systemu, który, raz ustalony, jest przez komputer bezwzględnie realizowany. Automatyczne ustawianie zleceń zabezpieczających typu stop los przyczynia się do minimalizowania strat i lepszego zarządzania ryzykiem inwestycji. Transakcje przeprowadzane są w najkorzystniejszym momencie, dlatego też zyski inwestora mogą szybko rosnąć.

Prosimy o wyrozumiałość, jednak niestety ze względu na tajemnice handlową TRADING SEMINARS nie może ujawnić do wiadomości publicznej informacji technologicznych, technicznych  oraz konstelacji warunków, jakie muszą zostać spełnione by dany Automatyczny System:

•    Zajmował Pozycje,

•    Zarządzał Pozycją,

•    Zamykał Pozycję.

 

WSKAŹNIKI TRADING SEMINARS:

 • TREND EXPERT

  Jak sama nazwa wskazuje jest to wskaźnik matematyczny obrazujący aktualny trend w danym interwale czasowym. Na wykresie ceny widzimy dwie  linie ciągłe;

  - Niebieska, znajdująca się pod ceną / sygnał kupna.

  - Czerwona, znajdującej się nad ceną / sygnał sprzedaży.

  - Trend Expert kieruję się tylko i wyłącznie dynamiką kierunku ruchu ceny (Price Action).

  - Jest to gotowe narzędzie do handlu niewymagające obecności innych wskaźników.

  - Wspólnie z analizą techniczną stwarza możliwość budowania własnych systemów handlu opartych tylko o ten wskaźnik. 

 • WIELOINTERWAŁOWY MACD

  Wielointerwałowy wskaźnik matematyczny MACD pokazuje w jaki sposób obecna pozycja rynku wiążę się z danymi historycznymi pochodzącymi z okresu obserwacji na interwale czasowym wyższego rzędu. W praktyce oznacza to tyle, że Wielointerwałowy MACD wskazuje nam kierunek za którym chcemy podążać np. trend 4 godzinny lub/i dzienny, jednocześnie szukając okazji na kończących się trendach  mniej znaczących interwałach czasowych 5/15/30 minutowych, czyli trendach niższego rzędu aby zawrzeć transakcje w kierunku głównego trendu.

  - Jest to gotowe narzędzie do handlu niewymagające obecności innych wskaźników, jeśli inwestor lubi mieć przejrzysty wykres ceny (silnie zalecane szczególnie dla niedoświadczonego inwestora), gdyż oscylatory  znajdują się  pod wykresem ceny.

  - Wspólnie z analizą techniczną stwarza możliwość budowania własnych systemów handlu opartych wokół tylko ten jeden wskaźnik.

  - Świetnie współgra z innymi wskaźnikami matematycznymi, technikami pomiarowymi, technikami PRICE ACTION, formacjami cenowymi i formacjami świecowymi do wykorzystania przy budowie własnych systemów transakcyjnych.

  Jednak wskaźnik ten  posiada niewielkie zdolności stworzenia prognozy gdzie ceny powędrują w przyszłości, co jest świetnym nawiązaniem do kolejnego nadzwyczajnego wskaźnika zaprojektowanego przez TRADING SEMINARS, faktycznie przewidującego wysoce prawdopodobną cenę  oraz czas w jakim kursy powinny się w danym miejscu znaleźć w przyszłości.

 • PROGNOZER

  Prognozer przygotowuje gracza giełdowego z wyprzedzeniem na prawdopodobną wędrówkę ceny w określonym wcześniej czasie i docelowym miejscu. Wykorzystując stworzoną przez TRADING SEMINARS metodę harmonicznego połączenia  punktów czasowych i cenowych, będzie można z  wyprzedzeniem zlokalizować docelowy poziom korekty handlując i podążając z trendem wyższego rzędu. Strategie te, obejmujące cenę i punkt czasowy nazywamy wskaźnikami wyprzedzającymi lub przewidującymi, gdyż określają one warunki uzyskania wysoce prawdopodobnego wyniku w przyszłości.                                                                                                 W przypadku gdy rynek spełni warunki  docelowego czasu i ceny na niższym interwale czasowym, a trend wyższego rzędu nie ulegnie neutralizacji lub zmianie, to zostanie wygenerowany sygnał kupna/sprzedaży w kierunku trendu na wyższym interwale czasowym z wysokim prawdopodobieństwem sukcesu. Jesteśmy pewni, że taka strategia stanie się bardzo dużym wzbogaceniem i częścią Twojego planu inwestycyjnego gdyż nauczysz się, jak duże znaczenie ma przygotowanie się z wyprzedzeniem na precyzyjną cenę docelową i punkt czasowy zmiany kierunku ruchu ceny na niższym interwale czasowym by wskoczyć na fale nadrzędnego trendu.
 • MULTISTOCHASTYK

  MULTISTOCHASTYK różni się tym od tradycyjnego Oscylatora Stochastycznego, że pobiera dane z interwałów czasowych wyższego stopnia, a także opcjonalnie z bieżącego interwału czasowego na którym obserwujemy ruch ceny. Daje to graczowi rynkowemu znaczną przewagę w postaci kierowania swoich decyzji inwestycyjnych pod kątem trendu wyższego rzędu oraz ostatnich punktów zwrotnych tych trendów, jak również szybszego rozpoznania tworzących się formacji świecowych i cenowych na niższym interwale czasowym, co prowadzi do zawężenia zlecenia ograniczającego ryzyko i straty STOP LOS przy jednoczesnym zwiększonym potencjale na zyski z racji grania z trendem wyższego stopnia.

  - Jest to gotowe narzędzie do handlu niewymagające obecności innych wskaźników, jeśli inwestor lubi mieć przejrzysty wykres ceny ( silnie zalecane szczególnie dla niedoświadczonego inwestora), gdyż oscylatory  znajdują się  pod wykresem ceny.

  - Wspólnie z analizą techniczną stwarza możliwość budowania własnych systemów handlu opartych wokół tylko ten jeden wskaźnik.

  - Świetnie współgra z innymi wskaźnikami matematycznymi, technikami pomiarowymi, technikami PRICE ACTION, formacjami cenowymi i formacjami świecowymi do wykorzystania przy budowie własnych systemów transakcyjnych.

 • WIELOINTERWAŁOWY SZYBKOŚCIOMIERZ

  Reprezentuje on połączenie pomiędzy Oscylatorem, a pięciookresową średnią kroczącą wskazując zawczasu na różnice w prędkości podążania ceny w obecnym kierunku, co jest przydatne przy zidentyfikowaniu zmiany trendu lub ruch korekty, zanim odwrócenie tendencji zostanie wskazane przez jakikolwiek inny dostępny wskaźnik trendu. Upraszczając „szybkościomierz” mierzy czy ruch kierunkowy traci na szybkości i impecie, co jest wyśmienitą wskazówką do kupna lub sprzedaży w bezpośredniej bliskości wsparcia lub oporu, co pozwala na transakcje o wysokim współczynniku „R” czyli niskiego stosunku ryzyka do wysokiej rentowności na daną inwestycje.
  Jeśli słupek/i histogramu znajduje/ą się powyżej linii 0, uznaje się, że kierunek i szybkość będzie kontynuowana w kierunku północnym. 
  Odwrotna zasada obowiązuje dla trendu spadkowego, Jeśli słupek/i histogramu znajduje/ą się poniżej linii 0, uznaje się, że kierunek i szybkość będzie kontynuowana w kierunku południowym. 
  Inne bardziej agresywne podejście to, interpretacja wskaźnika w kierunku ODWROTNYM do obecnego ruchu ceny:
  Oznacza to zajęcie długiej pozycji w momencie, gdy szybkościomierz znajduje się poniżej linii 0, i wyrysował 1/2 zamknięte, niebieskie słupki.
  Odwrotna zasada obowiązuje przy zajmowaniu pozycji krótkich, gdy szybkościomierz znajduje się powyżej linii 0, i wyrysował 1/2 zamknięte, czerwone słupki.
   
 • WIELOINTERWAŁOWY WSKAŹNIK WSPARCIA i OPORU

  Wykorzystywany jest głównie do określenia poziomów otwierania pozycji zgodnie z kierunkiem nadrzędnego ruchu na wyższym interwale czasowym.
  Oznacza to że spekulujemy na niższym interwale czasowym na kupno w momencie kiedy kropka pojawiła się pod wykresem ceny. Dzieje się tak wówczas gdy cena wybiła poprzednio automatycznie zdefiniowany poziom oporu, najczęściej oznacza to nowy lokalny szczyt w ruchu bocznym lub korekcyjnym, wtedy istnieje spore prawdopodobieństwo zachodzenia na siebie odcinków wykresu, co będzie jedną z oznak odwrócenia bieżącego kierunku ceny. Transakcje na kupno należy zawierać tuż przy wsparciach wskaźnika znajdującego się pod wykresem ceny wraz z pozycją obronną Stop Los tuż poniżej ostatniego lokalnego dołka.
  Odwrotna zasada obowiązuje przy spekulacjach na sprzedaż w momencie kiedy kropka pojawiła się nad wykresem ceny. Dzieje się tak wówczas gdy cena wybiła poprzednio automatycznie zdefiniowany poziom wsparcia, najczęściej oznacza to nowy lokalny dołek w ruchu bocznym lub korekcyjnym, wtedy istnieje spore prawdopodobieństwo zachodzenia na siebie odcinków wykresu, co będzie jedną z oznak odwrócenia bieżącego kierunku ceny. Transakcje na sprzedaż należy zawierać tuż przy oporach wskaźnika znajdującego się nad wykresem ceny wraz z pozycją obronną Stop Los tuz powyżej ostatniego lokalnego szczytu.

NASZE WSKŹNIKI

WIELOINTERWALOWY MACD

Jest to jeden ze wskaźników z grupy oscylatorów MOMENTUM, może pomóc określić kierunek trendu na realizacje inwestycji, jeżeli jest stosowany w połączeniu z UNIKALNĄ strategią analizy trendu w wielu przedziałach czasowych, której będzie się można nauczyć na szkoleniach organizowanych przez TRADING SEMINARS. Strategia impetu trendu w wielu horyzontach czasowych jest skuteczną techniką filtrującą sygnały rynkowe dotyczące kierunku i realizacji transakcji i stanie się najbardziej użytecznym i praktycznym zastosowaniem oscylatora MACD, które każdy gracz powinien wziąć pod uwagę budując system handlowy wysokiego prawdopodobieństwa sukcesu.

1

NASZE WSKAŹNIKI

WIELOINTERWALOWY SZYBKOSCIOMIERZ 

Szybkościomierz należy do grupy wskaźników wyprzedzających tzn. w momencie pojawienia się kolejnej/następnej świecy wskaźnik automatycznie w tym samym momencie rysuje słupek histogramu, zakładając ze chcemy sprzedać na szczycie, a uprzednie 1/2 słupki były czerwone i ten kolejny na otwarciu świecy wyświetlił się też na czerwono, to nic nie stoi na przeszkodzie by zawrzeć transakcje, jeśli oczywiście wystąpiły wcześniejsze oznaki w postaci formacji świecowych lub/i formacji cenowych, a także innego rodzaju potwierdzenia słuszności takiego działania. Jeśli nie wiesz o czym mówię to znaczy, że nie masz systemu i wiedzy na temat transakcji wysokiego prawdopodobieństwa sukcesu, przejdź proszę do sekcji szkoleń i zapisz się już dziś na właściwy dla Ciebie rodzaj i poziom szkolenia.

2

WSTĘGI BOLLINGERA (Bollinger Bands)

Bollinger Bands wskaźnika autorstwa Johna Bollingera i noszącego jego imię używa się najczęściej do przewidywania momentu końcowego spadku lub wzrostu notowań. By jednak wstęgi spełniały swoją rolę i pomagały w przewidywaniu trendów notowań giełdowych zalecane jest używanie go w kombinacji z innymi wskaźnikami.

Wstęga Bollingera to wskaźnik zmienności cen i wyznacza obszar, w którym powinna utrzymywać się cena danego instrumentu. Wyjściową analizy wykresu na podstawie tego wskaźnika jest założenie, że dla kursu pozostającego w ruchu horyzontalnym wykres powinien oscylować pomiędzy dwoma wstęgami Bollingera: górną i dolną. Wyjście linii kursu poza ten obszar (ewentualnie zbliżenie się do wstęgi) oznacza sygnał krótkotrwałego odwrócenia tendencji gdy cena jest w fazie konsolidacji  lub porusza się  horyzontalnie.

Strategia w ruchu horyzontalnym lub tzw. konsolidacji (niemniej jednak nigdy nie jesteśmy w stanie stwierdzić kiedy się rozpoczęła konsolidacja i kiedy się zakończy)

• Sygnał kupna (Buy) zostaje wygenerowany, gdy kurs spada poniżej dolnego ograniczenia wstęgi lub się tam zbliża. 
• Sygnał sprzedaży (Sell) zostaje wygenerowany, gdy kurs przebija górne ograniczenie wstęgi lub się tam zbliża.

3
Trading
Seminars

NORMALNE WSKAŹNIKI

STANDARDOWY MACD

Jedno z najlepszych narzędzi analizy technicznej. Składa się z pionowych słupków, odzwierciedlających różnicę między dwiema liniami szybkiej i wolnej MACD. Im większa różnica między liniami tym większy słupek i odwrotnie. W przypadku pozytywnego ułożenia linii (szybsza jest ponad wolniejszą), wówczas histogram przebiega ponad swoim poziomem zerowym, co wskazuje na trend rosnący, gdy słupki histogramu znajdują się poniżej poziomu zero wówczas interpretujemy to jako sygnał sprzedaży i trend spadkowy. W chwili gdy przebiegający powyżej linii zerowej histogram zaczyna spadać w jej kierunku, wówczas trend wzrostowy słabnie, i na odwrót, w sytuacji gdy histogram znajduje się poniżej swojego poziomu zerowego, ale zaczyna rosnąć ku niemu, wówczas trend spadkowy traci impet. Dopóki nachylenie histogramu jest zgodne z kierunkiem ruchu cen, tzn. cena rośnie/słupki histogramu rosną  nasze pozycje kupna są bezpieczne, gdy cena spada a słupki histogramu są coraz dłuższe poniżej linii zera nasze pozycje sprzedażowe są bezpieczne.

5

NORMALNE WSKAŹNIKI

Tradycyjny Oscylator Stochastyczny opiera się na porównaniu cen zamknięcia z zakresem wahań cen (maksimum/minimum) w określonym terminie. Parametr przyjmuje wartości od 0 do 100. Osiągnięcie przez oscylator wartości 0 oznacza, że zamknięcie odbyło się na poziomie najniższym, a osiągnięcie 100 oznacza zamknięcie się notowań na najwyższym poziomie w określonym horyzoncie czasowym. Do analizy poziomów cen  należy określić  zakres dla rynku wykupionego ( maksimum)  np. najczęściej 80/70  i wyprzedanego ( minimum) , np. 20/30. 
 

Oscylator stochastyczny sprawdza się najlepiej, gdy rynek porusza się w szerokim przedziale cenowym lub w łagodnym trendzie o lekkim pochyleniu w dół lub w górę. Najgorsze warunki dla oscylatora to zdecydowany trend o niewielkich korektach - w takiej sytuacji otrzymywać będziemy szereg sygnałów przeciwnych do kierunku trendu i bardzo szybko unieważnianych przez dalszy ruch ceny. Rezultatem stosowania standardowych zasad interpretacji oscylatora stochastycznego na takim rynku będzie szereg strat. 
Podsumowanie:

• Sygnał kupna zostaje wygenerowany przy początkowym spadku wskaźnika poniżej  poziomu wyprzedania tj. mniej niż < 30 i wyjściu wskaźnika powyżej tego poziomu.
• Sygnał sprzedaży zostaje wygenerowany przy początkowym wejściu wskaźnika w strefę wykupienia tj. więcej niż > 70 i spadku wskaźnika poniżej tego poziomu.

6

WSTĘGI BOLLINGERA (Bollinger Bands)

WSTĘGI BOLLINGERA (Bollinger Bands)

Przy rynku trendującym w górę lub w dół kurs porusza się po wstędze lub w jej bezpośredniej bliskości.
Jeśli wstęgi znajdują się przez dłuższy czas blisko lub bardzo blisko siebie, oznacza to wąski zakres zmienności kursu czyli wąską konsolidacje lub wąski ruch horyzontalny, należy się wtedy spodziewać dużego ruchu cen w jednym kierunku.

Oznacza to brak miejsca dla nowych inwersorów którzy pragną zając nowe pozycje, w ten sposób cena strzela jak korek szampana a inwestorzy zajmujący pozycje w przeciwnym kierunku w popłochu pozbywają się swoich walorów po aktualnej cenie rynkowej, co jeszcze bardziej przyśpiesza kurs, którego kierunek jest  najczęściej zgodny z ruchem, który doprowadził do pierwszego wyraźnego przebicia wstęgi.

Jednak zdarzają się oczywiście fałszywe wybicia gdy „GRBAS” ( inwestor z bardzo dużą pozycją/kapitałem) próbuje zmylić innych graczy sugerując np. wzrosty ( Grubas kupuje, cena idzie w górę) by po zawyżonej cenie natychmiast sprzedawać zmuszając wszystkich kupujących również do szybkiej sprzedaży i pozbycia się wcześniej zakupionego waloru, po takim zabiegu cena fałszywie wybija się ku górze by tak samo gwałtownie obrać kierunek na południe.
 

7