• infotradingseminars@gmail.com
  • Zadzwoń: +48 516 428 450


Sygnały OfertaTrendExpert

Jak sama nazwa wskazuje jest to wskaźnik matematyczny obrazujący aktualny trend w danym interwale czasowym. Na wykresie ceny widzimy dwie  linie ciągłe;

- Niebieska, znajdująca się pod ceną / sygnał kupna.

- Czerwona, znajdującej się nad ceną / sygnał sprzedaży.

- Trend Expert kieruję się tylko i wyłącznie dynamiką kierunku ruchu ceny (Price Action).

- Jest to gotowe narzędzie do handlu niewymagające obecności innych wskaźników.

- Wspólnie z analizą techniczną stwarza możliwość budowania własnych systemów handlu opartych tylko o ten wskaźnik. 


Forecaster-Prognozer

Prognozer przygotowuje gracza giełdowego z wyprzedzeniem na prawdopodobną wędrówkę ceny w określonym wcześniej czasie i docelowym miejscu. Wykorzystując stworzoną przez TRADING SEMINARS metodę harmonicznego połączenia  punktów czasowych i cenowych, będzie można z  wyprzedzeniem zlokalizować docelowy poziom korekty handlując i podążając z trendem wyższego rzędu. Strategie te, obejmujące cenę i punkt czasowy nazywamy wskaźnikami wyprzedzającymi lub przewidującymi, gdyż określają one warunki uzyskania wysoce prawdopodobnego wyniku w przyszłości. W przypadku gdy rynek spełni warunki  docelowego czasu i ceny na niższym interwale czasowym, a trend wyższego rzędu nie ulegnie neutralizacji lub zmianie, to zostanie wygenerowany sygnał kupna/sprzedaży w kierunku trendu na wyższym interwale czasowym z wysokim prawdopodobieństwem sukcesu. Jesteśmy pewni, że taka strategia stanie się bardzo dużym wzbogaceniem i częścią Twojego planu inwestycyjnego gdyż nauczysz się, jak duże znaczenie ma przygotowanie się z wyprzedzeniem na precyzyjną cenę docelową i punkt czasowy zmiany kierunku ruchu ceny na niższym interwale czasowym by wskoczyć na fale nadrzędnego trendu.
 

Analiza fal Elliota jest zbyt skomplikowana i z upływem lat często błędnie interpretowana, dlatego wielu handlujących unika jej jak ognia, za co nie można ich winić. Wskaźnik prognozujący PROGNOZER wykorzystuje proste reguły bazujące na strukturze fal Elliota, które umożliwiają zidentyfikowanie trzech formacji często występujących na wszystkich rynkach i we wszystkich przedziałach czasowych. Ta jedna prosta reguła szybko zdradzi czy rynek będzie się poruszał zgodnie z trendem, czy w przeciwnym kierunku. Tylko ta jedna prosta zasad powinna sprawić ogromną różnicę w Twoich wynikach inwestycyjnych. Dla szanującego się gracza giełdowego najważniejsze jest rozpoznanie, czy aktualna sytuacja na rynku to część korekty czy trendu, oraz co ważniejsze czy trend ten czy korekta znajdują się w punkcie końcowym.

Taka informacja jest bardzo ważnym czynnikiem strategicznym i pomoże przygotować się na wystąpienie punktu zwrotnego na rynku w każdym interwale czasowym. Po opanowaniu reguł dotyczących formacji bazujących na falach Elliota będziesz zdolny szybko rozpoznawać prawdopodobną strukturę pozycji każdego rynku w każdym przedziale czasowym. Większość Traderów zna zniesienia FIBONACCIEGO i podobnie jak w analizie momentum dla jednego przedziału czasowego nie ma to wielkiego praktycznego zastosowania przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Nauczę Cię jak z wyprzedzeniem zidentyfikować poziom ceny, który najprawdopodobniej zakończy korektę w każdym przedziale czasowym. Zapoznasz się również z nowymi niekonwencjonalnymi współczynnikami ciągu liczb Fibonacciego wykorzystywanymi również w nietradycyjny sposób. Będziesz przygotowany na wyznaczenie nie tylko tymczasowych poziomów wsparcia i oporu, ale na określenie konkretnych poziomów cen, przy których następuje zmiana ruchu przeciwnego względem  trendu wyższego stopnia.

 


MultiStoch

MULTISTOCH różni się tym od tradycyjnego Oscylatora Stochastycznego, że pobiera dane z interwałów czasowych wyższego stopnia, a także opcjonalnie z bieżącego interwału czasowego na którym obserwujemy ruch ceny.

Daje to graczowi rynkowemu znaczną przewagę w postaci kierowania swoich decyzji inwestycyjnych pod kątem trendu wyższego rzędu oraz ostatnich punktów zwrotnych tych trendów,  jak również szybszego rozpoznania tworzących się formacji świecowych i cenowych na niższym interwale czasowym, co prowadzi do zawężenia zlecenia ograniczającego ryzyko i straty STOP LOS przy jednoczesnym zwiększonym potencjale na zyski z racji grania z trendem wyższego stopnia.

- Jest to gotowe narzędzie do handlu niewymagające obecności innych wskaźników, jeśli inwestor lubi mieć przejrzysty wykres ceny (silnie zalecane szczególnie dla niedoświadczonego inwestora), gdyż oscylatory  znajdują się  pod wykresem ceny.

- Wspólnie z analizą techniczną stwarza możliwość budowania własnych systemów handlu opartych wokół tylko ten jeden wskaźnik.

- Świetnie współgra z innymi wskaźnikami matematycznymi, technikami pomiarowymi, technikami PRICE ACTION, formacjami cenowymi i formacjami świecowymi do wykorzystania przy budowie własnych systemów transakcyjnych.


TachoMeter

TachoMeter - WIELOINTERWALOWY SZYBKOSCIOMIERZ 

Wykrywa zawczasu różnice w prędkości podążania ceny w danym kierunku, co jest przydatne przy zidentyfikowaniu zmiany trendu lub ruch korekty, zanim odwrócenie tendencji zostanie wskazane przez jakikolwiek inny dostępny wskaźnik trendu. Upraszczając „szybkościomierz” mierzy czy ruch kierunkowy traci na szybkości i impecie, co jest wyśmienitą wskazówką do kupna lub sprzedaży w bezpośredniej bliskości wsparcia lub oporu, co pozwala na transakcje o wysokim współczynniku „R” czyli niskiego stosunku ryzyka do wysokiej rentowności na daną inwestycje.

Szybkościomierz należy do grupy wskaźników wyprzedzających tzn. w momencie pojawienia się kolejnej/następnej świecy wskaźnik automatycznie w tym samym momencie rysuje słupek histogramu, zakładając ze chcemy sprzedać na szczycie, a uprzednie 1/2 słupki były czerwone i ten kolejny na otwarciu świecy wyświetlił się też na czerwono, to nic nie stoi na przeszkodzie by zawrzeć transakcje, jeśli oczywiście wystąpiły wcześniejsze oznaki w postaci formacji świecowych lub/i formacji cenowych, a także innego rodzaju potwierdzenia słuszności takiego działania. Jeśli nie wiesz o czym mówię to znaczy, że nie masz systemu i wiedzy na temat transakcji wysokiego prawdopodobieństwa sukcesu, przejdź proszę do sekcji szkoleń i zapisz się już dziś na właściwy dla Ciebie rodzaj i poziom szkolenia.

Interpretacja wskaźnika w kierunku obecnego ruchu ceny:

Jeśli słupek/i histogramu znajduje/ą się powyżej linii 0, uznaje się, że kierunek i szybkość będzie kontynuowana w kierunku północnym. 
Odwrotna zasada obowiązuje dla trendu spadkowego, Jeśli słupek/i histogramu znajduje/ą się poniżej linii 0, uznaje się, że kierunek i szybkość będzie kontynuowana w kierunku południowym. 

Inne bardziej agresywne podejście to, interpretacja wskaźnika w kierunku ODWROTNYM do obecnego ruchu ceny:
Oznacza to zajęcie długiej pozycji w momencie, gdy szybkościomierz znajduje się poniżej linii 0, i wyrysował 1/2 zamknięte, niebieskie słupki.
Odwrotna zasada obowiązuje przy zajmowaniu pozycji krótkich, gdy szybkościomierz znajduje się powyżej linii 0, i wyrysował 1/2 zamknięte, czerwone słupki.


MultiMacd

Wielointerwałowy wskaźnik matematyczny MACD pokazuje w jaki sposób obecna pozycja rynku wiążę się z danymi historycznymi pochodzącymi z okresu obserwacji na interwale czasowym wyższego rzędu. W praktyce oznacza to tyle, że Wielointerwałowy MACD wskazuje nam kierunek za którym chcemy podążać np. trend 4 godzinny lub/i dzienny, jednocześnie szukając okazji na kończących się trendach  mniej znaczących interwałach czasowych 5/15/30 minutowych, czyli trendach niższego rzędu aby zawrzeć transakcje w kierunku głównego trendu.

- Jest to gotowe narzędzie do handlu niewymagające obecności innych wskaźników, jeśli inwestor lubi mieć przejrzysty wykres ceny (silnie zalecane szczególnie dla niedoświadczonego inwestora), gdyż oscylatory  znajdują się  pod wykresem ceny.
- Wspólnie z analizą techniczną stwarza możliwość budowania własnych systemów handlu opartych wokół tylko ten jeden wskaźnik.
- Świetnie współgra z innymi wskaźnikami matematycznymi, technikami pomiarowymi, technikami PRICE ACTION, formacjami cenowymi i formacjami świecowymi do wykorzystania przy budowie własnych systemów transakcyjnych.

Jednak wskaźnik ten  posiada niewielkie zdolności stworzenia prognozy gdzie ceny powędrują w przyszłości, co jest świetnym nawiązaniem byś zainteresował sie innym autorskim wskaźnikiem TRADING SEMINARS opisanym na górze listy, a mianowicie chodzi tu o PROGNOZER,  nadzwyczajny wskaźnik, faktycznie przewidujący wysoce prawdopodobną cenę  oraz czas w jakim kursy powinny się w danym miejscu znaleźć w przyszłości i jeśli faktycznie się tak stanie, to jest to miejsce na zawieranie transakcyji wyskoigo prawdobodobieństwa sukcesu !!


MultiParabolic

MultiParabolic - Wielointerwałowy Wskaźnik Wsparcia i Oporu  

Wykorzystywany jest głównie do określenia poziomów otwierania pozycji zgodnie z kierunkiem nadrzędnego ruchu na wyższym interwale czasowym.
Oznacza to że spekulujemy na niższym interwale czasowym na kupno w momencie kiedy kropka pojawiła się pod wykresem ceny. Dzieje się tak wówczas gdy cena wybiła poprzednio automatycznie zdefiniowany poziom oporu, najczęściej oznacza to nowy lokalny szczyt w ruchu bocznym lub korekcyjnym, wtedy istnieje spore prawdopodobieństwo zachodzenia na siebie odcinków wykresu, co będzie jedną z oznak odwrócenia bieżącego kierunku ceny.

Transakcje na kupno należy zawierać tuż przy wsparciach wskaźnika znajdującego się pod wykresem ceny wraz z pozycją obronną Stop Los tuż poniżej ostatniego lokalnego dołka.
Odwrotna zasada obowiązuje przy spekulacjach na sprzedaż w momencie kiedy kropka pojawiła się nad wykresem ceny. Dzieje się tak wówczas gdy cena wybiła poprzednio automatycznie zdefiniowany poziom wsparcia, najczęściej oznacza to nowy lokalny dołek w ruchu bocznym lub korekcyjnym, wtedy istnieje spore prawdopodobieństwo zachodzenia na siebie odcinków wykresu, co będzie jedną z oznak odwrócenia bieżącego kierunku ceny. Transakcje na sprzedaż należy zawierać tuż przy oporach wskaźnika znajdującego się nad wykresem ceny wraz z pozycją obronną Stop Los tuz powyżej ostatniego lokalnego szczytu.


MultiFractal

MultiFractal to FRAKTAL WYŻSZEGO INTERWAŁU jest to ZMODYFIKOWANY wskaźnik Billa Williamsa, stworzony do oznaczania na wykresie ceny lokalnych szczytów i dołków, czyli określenia najbliższych aktualnej cenie lokalnych poziomów wsparcia i oporu gdzie cena teoretycznie powinna zwolnić lub nawet odwrócić swój bieżący ruch.  

MultiFractal oznacza nam takie strefy na wyższym interwale czasowym co daje znaczącą przewagę handlującemu, gdyż może on kupować i sprzedawać w pobliżu punktów zwrotnych i jednocześnie oprzeć swoją linie obrony, czyli zlecenie Stop Los, o strefę wsparcia lub oporu wykształconą w znacznie dłuższym czasie, niż to ma miejsce na niskim interwale czasowym. 

Takie strefy są znacznie silniejsze i mają dużo większe prawdopodobieństwo odwrócenia bieżącego ruchu, co sprawi, że stworzy się miejsce by przesunąć SL w miejsce zakupu lub sprzedaży (BREAK EVEN) i zminimalizować nasze ryzyko do zera, co sprawi że albo zadowolimy się realnym zyskiem na niskim interwale czasowym lub zaryzykujemy osiągnięte już zyski aby zainkasować profit przekraczający 3/4/5/10 – krotność początkowej odległości zlecenia Stop Los.

Grając na niskim interwale czasowym, sygnały zmiany kierunku ruchu ceny padają dużo szybciej,a my bronimy się stając za wielkim murem co w praktyce oznacza, że kolejny wielki mur czyli Fractal przeciwny do tego pod który my gramy stoi bardzo daleko, co daje cenie miejsce i nam potencjał na duże zyski, przy minimalnym ryzyku.