• infotradingseminars@gmail.com
  • Zadzwoń: +48 516 428 450


Edukacja Wskaźniki


20
Feb
2015

Wskaźnik Techniczny DeMarker, (DeM) oparty jest na porównaniu okresu, w którym rynek osiąga maksimum, z okresem poprzedniego maksimum. Jeśli maksimum bieżącego okresu jest wyższe, ustala się odpowiednia różnica. Jeżeli bieżące maksimum jest mniejsze albo równe do maksimum poprzedniego okresu, ustala się wartość zerowa. Następnie powstałe w taki sposób róż... Czytaj więcej

20
Feb
2015

Wskaźnik Techniczny Koperty stworzony jest za pomocą dwóch średnich kroczących, z których jedna przesunięta jest ku górze, druga zaś – w dół. Wybór optymalnej względnej wielkości przesunięcia granic jest określany zmiennością rynku (volatility): im zmienność jest wyższa, tym większe jest przesunięcie. Koperty (Envelopes) ustalają górne i dolne gran... Czytaj więcej

20
Feb
2015

Wskaźnik Techniczny Indeks Relatywnego Wigoru (Relative Vigor Index, RVI) opiera się na założeniu, że na rynku byka cena zamknięcia z reguły jest wyższa niż cena otwarcia. I odwrotna tendencja występuje na rynku niedźwiedzim. W taki sposób wigor ruchu jest określany pozycją, w której cena znajduje się w końcu okresu. Aby ten wskaźnik znormalizować do codziennego zasięgu handlu, zmia... Czytaj więcej

20
Feb
2015

Punkty zwrotne, czyli inaczej Pivot Points są niczym innym jak formułą matematyczną na podstawie której wyznaczane są wsparcia i opory (wykorzystuje się tu maksima i minima we wskazanym okresie), gdzie wyznaczane są potencjalne punkty zwrotne w danym przedziale czasu w jakich będzie poruszał się rynek. W przypadku Forex najczęściej jako jednostkę czasu wykorzystuje się jedną dobę. Ilość te... Czytaj więcej

21
Feb
2015

Jak sama nazwa wskazuje jest to wskaźnik matematyczny obrazujący aktualny trend w danym interwale czasowym. Na wykresie ceny widzimy dwie  linie ciągłe; - Niebieska, znajdująca się pod ceną / sygnał kupna. - Czerwona, znajdującej się nad ceną / sygnał sprzedaży. - Trend Expert kieruję się tylko i wyłącznie dynamiką kierunku ruchu ceny (Price Action). - Jest to gotowe narzędzie... Czytaj więcej

21
Feb
2015

MultiMacd - Wielointerwałowy wskaźnik matematyczny MACD pokazuje w jaki sposób obecna pozycja rynku wiążę się z danymi historycznymi pochodzącymi z okresu obserwacji na interwale czasowym wyższego rzędu. W praktyce oznacza to tyle, że Wielointerwałowy MACD wskazuje nam kierunek za którym chcemy podążać np. trend 4 godzinny lub/i dzienny, jednocześnie szukając okazji na kończą... Czytaj więcej

21
Feb
2015

Prognozer przygotowuje gracza giełdowego z wyprzedzeniem na prawdopodobną wędrówkę ceny w określonym wcześniej czasie i docelowym miejscu. Wykorzystując stworzoną przez TRADING SEMINARS metodę harmonicznego połączenia  punktów czasowych i cenowych, będzie można z  wyprzedzeniem zlokalizować docelowy poziom korekty handlując i podążając z trendem wyższego rzędu. Strategie te... Czytaj więcej

21
Feb
2015

WIELOINTERWALOWY SZYBKOSCIOMIERZ  Wykrywa zawczasu różnice w prędkości podążania ceny w danym kierunku, co jest przydatne przy zidentyfikowaniu zmiany trendu lub ruch korekty, zanim odwrócenie tendencji zostanie wskazane przez jakikolwiek inny dostępny wskaźnik trendu. Upraszczając „szybkościomierz” mierzy czy ruch kierunkowy traci na szybkości i impecie, co ... Czytaj więcej

21
Feb
2015

Na zdjęciach w lewym górnym rogu widzimy oznaczenie White ( biały),  Green ( zielony),  Yellow ( żółty),  Red ( czerwony), informujące nas o kolorze wyższego interwału czasowego. W ustawieniach można wybrać z których interwałów czasowych chemy kożystać poprzez zmiane w parametrach z true na false, w tym przypadku to włącz - wyłącz. ... Czytaj więcej

21
Feb
2015

MultiParabolic - Wielointerwałowy Wskaźnik Wsparcia i Oporu   Na zdjęciach w lewym górnym rogu widzimy oznaczenie Yellow ( żółty), Blue ( niebieski), Red ( czerwony), informujące nas o paraboliku wyższego interwału czasowego. W ustawieniach można wybrać z których interwałów czasowych wyższego rzędu chemy kożystać poprzez zmiane kolorów... Czytaj więcej

21
Feb
2015

Na przykładowych zdjęciach widzimy fraktale 15 minutowe na wykresie 5 minutowym (3 kropki),  fraktale 60 minutowe na wykresie 5 minutowym (6 kropek),  fraktale 60 minutowe na wykresie 15 minutowym (4 kropki),  fraktale 60 minutowe na wykresie 30 minutowym (2 kropki). WIELOINTERWAŁOWE FRAKTALE to ZMODYFIKOWANY wskaźnik Billa Williamsa, s... Czytaj więcej