• infotradingseminars@gmail.com
  • Zadzwoń: +48 516 428 450


Edukacja Wskaźniki


20
Feb
2015

Autorem wskaźnika jest Wellesa Wilder, twórca RSI i DMI. Najczęściej wykorzystuje się go do wyznaczania miejsca zamykania pozycji. Pozycje Buy zamyka się w chwili, gdy kurs schodzi poniżej Parabolic SAR natomiast pozycje Sell w sytuacji, gdy kwotowania wchodzą powyżej wskazań SAR. Po nastąpieniu przebicia wskaźnik dalej porusza się w kierunku tego ruchu, a pod uwagę brana jest jedynie bezwzględna... Czytaj więcej

20
Feb
2015

Wskaźnik Indeksu Kanału Towaru ma dwa zastosowania. Pierwszym jest funkcja oscylatora, czyli wyznaczanie rejonów wykupienia i wyprzedania. Wybicie ponad poziom 100 (poniżej -100) oznacza sytuację, gdzie ceny są nadmiernie wysokie, czyli mamy do czynienia z wykupieniem (analogicznie dla wartości ujemnej jest to poziom wyprzedania). Druga funkcja bazuje na dywergencji wskazań CCI oraz kursu instrumentu. W... Czytaj więcej

20
Feb
2015

Wskaźnik impetu, który mierzy skalę zmiany ceny we wskazanym okresie. Sygnałem kupna jest sytuacja w której Momentum wybija nowe minimum, a następnie zaczyna rosnąć. Sygnał sprzedaży generowany jest w sytuacji analogicznej kiedy wskaźnik ustala nowe maksimum i zaczyna spadać. Drugim rodzajem sygnałów jest dywergencja między wartością wskaźnika a ceną instrumentu. Czytaj więcej

20
Feb
2015

Średnia krocząca jest jednym z najbardziej popularnych i najprostszych wskaźników stosowanych w analizie technicznej. Ich główną funkcją jest wygładzenie kursu instrumentu finansowego za pomocą dodania do siebie cen (otwarcia, zamknięcia, maksimum, minimum lub ich kombinacji) ze wskazanego okresu i podzielenia ich przez ilość cen wziętych pod uwagę.   Średnie kroczące mają szero... Czytaj więcej

20
Feb
2015

ATR jest wskaźnikiem do mierzenia zmienności ceny. Im większe wartości przyjmuje wskaźnik tym większa zmienność na rynku natomiast niskie wartości mogą świadczyć o stabilizacji lub nawet konsolidacji. Zazwyczaj jest używany do wyłapywania lokalnych szczytów i dołków, gdzie ekstremum wskaźnika może sugerować miejsce zwrotne. Przydane jest by wyznaczyć sobie stały poziom, ja zaznac... Czytaj więcej

20
Feb
2015

Linia niebieska, nazywana również „szczęką”, to 13-to okresowa wygładzona średnia krocząca przesunięta 8 okresów w przód. Linia czerwona, nazywana również „zębami”, to 8-mio okresowa wygładzona średnia krocząca przesunięta 5 okresów przód, Linia zielona, nazywana również „wargami”, to 5-cio okresowa wygładzona ś... Czytaj więcej

20
Feb
2015

Fraktale (Fractals) jest to jeden z pięciu wskaźników strategii inwestycyjnej Billa Williamsa, stworzony do zaznaczania na wykresie lokalnych szczytów i dołków, a także do określenia lokalnych poziomów wsparcia i oporu. Szczyt zaznaczany jest, kiedy wśród pięciu słupków środkowy jest najwyższy, a dwa słupki na lewo i dwa słupki na prawo są od niego niższe. Na wy... Czytaj więcej

20
Feb
2015

(Acceleration, AC) to wskaźnik analizy technicznej, wykorzystywany do mierzenia siły sprawczej rynku. Wskaźnik ten będzie zmieniał swój kierunek przed zmianą kierunku siły sprawczej rynku, ona z kolei będzie zmieniać swój kierunek przed zmianą ceny. Zrozumienie tego, że AC jest wcześniejszym sygnałem ostrzegającym, daje ewidentną przewagę. Linia zera wskaźnika jest to w istocie linia r... Czytaj więcej

20
Feb
2015

ADX -  jest to indeks ruchu kierunkowego i stanowi on pochodną wskaźnika DMI. Jednak w przeciwieństwie do niego, pozwala przede wszystkim zmierzyć siłę i wielkość trendu. Jeżeli analizując wskaźnik widzimy, że wskaźnik kierunkowy +DI znajduje się powyżej -DI, to wówczas mamy ruch kierunkowy w górę i odwrotnie, gdy +DI znajduje się poniżej -DI, to mamy do czynienia z ruchem kier... Czytaj więcej

20
Feb
2015

Wskaźnik Techniczny Awesome Oscillator, AO — wykorzystuje się do określania impetu rynku. Wyliczany jest jako różnica 5-cio okresowej prostej średniej kroczącej z mediany ceny i 34-okresowej średniej kroczącej z mediany ceny (mediana ceny równa jest połowie sumy najwyższej i najniższej). Sygnały kupna -- Spodek. Jest to jedyny sygnał kupna, który powstaje, kiedy hist... Czytaj więcej