• infotradingseminars@gmail.com
  • Zadzwoń: +48 516 428 450


Edukacja Świece


17
Feb
2015

-  Występuje w trendzie wzrostowym. -  Pokazuje, że rynek ma małe szanse na dalszą zwyżkę. -  Formacja składają się dwóch świec.  -  1. Pierwszą część stanowi długa biała świeca wskazująca, że przewagę na rynku w dalszym ciągu mają byki.  -  2. Początek kolejnych notowań sugeruje dobrą kondycję trendu, bowiem otwarcie następuje powyżej ... Czytaj więcej

17
Feb
2015

-  Składa się z dwóch świec - czarnej i białej. -  Pojawia się na zakończenie trendu spadkowego.  -  1. Pierwszą część stanowi długa czarna świeca wskazująca, że przewagę na rynku w dalszym ciągu mają niedźwiedzie.  -  2. Początek kolejnych notowań sugeruje dobrą kondycję trendu, bowiem otwarcie następuje poniżej dolnego ograniczenia korpusu czarne... Czytaj więcej

17
Feb
2015

Na formację objęcia hossy składają się dwie świece. Formacja powstaje gdy w trendzie spadkowym duży biały korpus zakrywa całkowicie ukształtowaną wcześniej czarną świecę. Objęcie hossy jest "mocniejszą" odmianą formacji przenikania. Siła byków jest w tym przypadku na tyle duża, że zamknięcie białej świecy następuje powyżej czarnego korpusu, a nie jak w przypadku formacj... Czytaj więcej

18
Feb
2015

Na formację objęcia bessy składają się dwie świece. Formacja powstaje gdy w trendzie spadkowym duży czarny korpus zakrywa całkowicie ukształtowaną wcześniej białą świecę. Objęcie bessy jest "mocniejszą" odmianą zasłony ciemnej chmury. Siła niedźwiedzi jest w tym przypadku na tyle duża, że zamknięcie czarnej świecy następuje powyżej białego korpusu, a nie jak w przypadku zasłony ... Czytaj więcej

18
Feb
2015

Dno ostatniego objęcia to identyczny układ dwóch świec jak w przypadku formacji objęcia bessy (duża czarna świeca, zakrywająca mniejszą białą), z tym, że występujący po dłuższym trendzie spadkowym, a nie wzrostowym. Jeśli zamknięcie kolejnej świecy następuje powyżej zamknięcia czarnej świecy stanowiącej drugą część formacji, dno ostatniego objęcia traktowane jest jako punkt zwro... Czytaj więcej

18
Feb
2015

Wierzchołek ostatniego objęcia to identyczny układ dwóch świec jak w przypadku formacji objęcia hossy (duża biała świeca, zakrywająca mniejszą czarną), z tym, że występujący po dłuższym trendzie wzrostowym, a nie spadkowym. Jeśli zamknięcie kolejnej świecy następuje poniżej zamknięcia białej świecy stanowiącej drugą część formacji, wierzchołek ostatniego objęcia traktowany jes... Czytaj więcej

18
Feb
2015

Harami to układ dwóch świec, w którym pierwszy duży korpus obejmuje niewielką drugą świecę. Harami zapowiada zwrot na rynku zarówno w trendzie spadkowym jak i wzrostowym.  Dopuszczalne są wszystkie możliwe kombinacje kolorów tzn. możemy mieć do czynienia z czterema rodzajami harami: biało-białym (zarówno pierwsza jak i druga świeca mają białe korpusy), biało-c... Czytaj więcej

18
Feb
2015

- Pojawia się w trendzie wzrostowym i zapowiada spadki.  - Na formację składają się trzy świece.    1. Pierwszym elementem jest duża biała świeca.    2. Drugą część stanowi mały korpus, czarny lub biały (jeśli jest to doji, to całą formację nazywamy gwiazdą wieczorną doji), który nie powinien stykać się z korpusem pierwszej świecy. Ta część formacji ... Czytaj więcej

18
Feb
2015

Gwiazda poranna pojawia się w trendzie spadkowym i zapowiada wzrosty. Na formację składają się trzy świece. Pierwszym elementem jest duża czarna świeca. Drugą część stanowi mały korpus, czarny lub biały (jeśli jest to doji, to całą formację nazywamy gwiazdą poranną doji), który nie powinien stykać się z korpusem pierwszej świecy. Ta część formacji wskazuje na wyrównane sił... Czytaj więcej

18
Feb
2015

- Okno "jest jedną z najsilniejszych formacji świecowych." W klasycznej analizie technicznej okna nazywane są lukami.  - Okno hossy pojawia się wtedy, gdy szczyt poprzedniego górnego cienia znajduje się poniżej najniższego punktu dolnego cienia aktualnej świecy.  - Okno bessy występuje, jeśli poprzednie minimum znajduje się powyżej aktualnego maksimum. Okna są formacjami ... Czytaj więcej

18
Feb
2015

Zgodnie z regułą trzech okien, odwrócenia trendu lub jego istotnej korekty należy spodziewać się po ukształtowaniu w czasie jego trwania trzech okien. Sygnałem zwrotu jest zamknięcie trzeciego okna przez ruch przeciwny do dotychczasowej tendencji.  Elektrim - wykres dzienny. Po ukształtowaniu trzech okien hossy na wykresie Elektrimu pojawiła się spadająca gwiazda i trend wzrostowy zosta... Czytaj więcej