Świeca składa się z prostokąta, nazywanego korpusem, oraz z dwóch wystających z niego linii, na dole i na górze, nazywanych cieniami lub kontami.
Korpus przedstawia odległość między ceną otwarcia i zamknięcia. Czarny (wypełniony) korpus oznacza, że kurs zamknięcia jest niższy od kursu otwarcia, 
natomiast korpus biały (pusty), oznacza sytuację odwrotną, kiedy zamknięcie jest wyższe od otwarcia.

Kiedy kurs otwarcia jest równy kursowi zamknięcia, korpus jest poziomą linią. Świece takie nazywamy doji. 
Linie wystające z korpusu to cienie lub knoty, obrazujące ekstremalne notowania z danej sesji. Cień górny oznacza cenę najwyższą, cień dolny cenę najniższą na sesji.