Formacja ta, znana też jako "W"występuje w końcowej fazie długo- lub średnioterminowej zniżki i zapowiada odwrócenie tendencji.

Formację wyznaczają dwa minima cenowe na tym samym poziomie rozdzielone wyraźnym wzrostem cen. Wolumen obrotów jest często największy podczas wyznaczania pierwszego minimum, lecz nie jest to warunek poprawności formacji.

Sygnał kupna zostaje wygenerowany po wybiciu ponad drugie maksimum cenowe i musi mu towarzyszyć wyraźny wzrost wolumenu obrotów.

Czasami po wybiciu mamy do czynienia z korektą w dół czyli powrotem do miejsca wybicia.