Poziomy wsparcia wyznaczają poprzednie maksima cenowe podczas zwyżki cen, czyli wcześniejsze szczyty, jak również poprzednie minima cenowe podczas zniżki cen, czyli wcześniejsze dołki.  

Poziom wsparcia nabiera znaczenia, gdy kurs przekroczy ostatnie maksimum lub maksima. To właśnie w okolicy wsparcia może zostać zakończony lub zatrzymany ruch korekcyjny po wzrostach.

Im dłużej kurs nie był w okolicy wsparcia (np. kilka miesięcy lub nawet lat) tym większe jest znaczenie tego poziomu. Każde testowanie poziomu wsparcia (spadek w jego pobliże) powoduje zmniejszenie ważności tego poziomu.

Przebicie w dół poziomu wparcia może być traktowane jako sygnał sprzedaży. Jeśli nastąpi przynajmniej 5% spadek kursu poniżej wsparcia - zmienia się ono w poziom oporu, który najprawdopodobniej będzie hamował ewentualne późniejsze zwyżki. Wsparcie jest najczęściej używane przy mierzeniu wielkości zniżek po wybiciu w dół z różnych formacji.