Poziomy oporu wyznaczają poprzednie minima cenowe podczas zniżki cen, czyli wcześniejsze dołki, jak również poprzednie maxima cenowe podczas zwyżki cen, czyli wcześniejsze szczyty.

Poziom oporu nabiera znaczenia, gdy kurs spada poniżej ostatniego dna. To właśnie w okolicy tego poziomu powinien zostać zakończony lub zatrzymany ruch wzrostowy.

Im dłużej kurs nie był w okolicy oporu (np. kilka miesięcy lub nawet lat) tym większe jest znaczenie tego poziomu. Każde testowanie poziomu oporu (wzrost w jego pobliże) powoduje zmniejszenie ważności tego poziomu.
 

Przebicie w górę poziomu oporu może być traktowane jako sygnał kupna. Jeśli nastąpi przynajmniej 5% wzrost kursu ponad opór - poziom ten zmienia się we wsparcie, które najprawdopodobniej będzie powstrzymywało ewentualne późniejsze zniżki.