Klin zwyżkujący jest formacją, która często zapowiada spadek cen. Często kształtuje się podczas krótkich wzrostów przy długotrwałych spadkach lub w ostatniej fazie hossy.

Wyznaczenie klina jest możliwe dopiero po zauważeniu czterech punktów zwrotnych, które wyznaczają dwie zwyżkujące proste - górną i dolną krawędź klina.

Wybicie z klina powinno nastąpić nie wcześniej niż 30% przed jego końcem (początek i koniec określają: pierwszy punkt zwrotny oraz wierzchołek).

Bardzo często po wybiciu występuje krótki ruch powrotny w górę i dopiero po nim ma miejsce dalsza zniżka. Wielkość spadku jest pośrednio zależna od wysokości klina, jednak najczęściej zniżka kończy się w okolicach najbliższego wyraźnego wsparcia (patrz poziom wsparcia).