Flaga jest obok chorągiewki jedną z najbardziej "pewnych" formacji. Występuje po bardzo szybkim (prawie pionowym) ruchu cen.

Flaga zapowiada kontynuację ruchu w danym kierunku. Do jej wyznaczenia konieczne są cztery punkty zwrotne. Podczas kształtowania się flagi wolumen obrotów powinien bardzo wyraźnie maleć.

Zasięg ruchu po wybiciu z formacji powinien być co najmniej równy wielkości ruchu dojścia do niej, mierzonego od jakiegoś punktu charakterystycznego - np. od wybicia z poprzedniej formacji bądź przebicia poziomu oporu). Idealnie zgodna z wzorcem flaga zapowiada kontynuację ruchu o określonym zasięgu.