Chorągiewka jest obok flagi jedną z najbardziej "pewnych" formacji. Występuje po bardzo szybkim (niemal pionowym) ruchu cen.

Chorągiewka zapowiada kontynuację ruchu w danym kierunku. Do jej wyznaczenia konieczne są cztery punkty zwrotne. Podczas kształtowania się chorągiewki wolumen obrotów powinien bardzo wyraźnie maleć.

Zasięg ruchu po wybiciu z formacji powinien być co najmniej równy wielkości ruchu dojścia do niej, mierzonego od jakiegoś punktu charakterystycznego - np. od wybicia z poprzedniej formacji bądź przebicia poziomu oporu.