Aby wyznaczyć kanał horyzontalny należy wyodrębnić dwa minima cenowe określające dolną poziomą krawędź kanału oraz dwa maksima  wyznaczające prostą równoległą do dolnej krawędzi.

Jeśli kurs porusza się w kanale, sygnałem kupna jest spadek w okolicę dolnej jego krawędzi, a sygnałem sprzedaży wzrost w pobliże górnego ograniczenia kanału.

Jeżeli po dojściu kursu do górnej krawędzi następuje dalszy wzrost i jej przebicie przy zwyżce wolumenu obrotów - zostaje wygenerowany sygnał kupna.

Jeżeli natomiast po spadku kursu do dolnej krawędzi kanału następuje dalsza zniżka i przebicie tej krawędzi - zostaje wygenerowany sygnał sprzedaży.