Aby wyznaczyć kanał zniżkujący należy wyodrębnić dwa maksima cenowe określające trend zniżkujący oraz dwa minima wyznaczające prostą równoległą do linii trendu.

Przy dojściu do górnej krawędzi kanału  następuje wygenerowanie sygnału sprzedaży.

Wolumen obrotów powinien rosnąć gdy kurs wyznacza nowe minima, a maleć podczas zwyżek kursu.

Uwaga: Już po ustanowieniu drugiego maksimum można wyznaczyć prostą równoległą i umieścić ja na pierwszym minimum, co umożliwia wcześniejsze rozpoznanie kanału.

Podczas rozpoznawania kanału zniżkującego priorytetem jest wyznaczenie i połączenie linią trendu minimum dwóch po sobie następujących niższych szczytów.