Aby wyznaczyć trend horyzontalny należy wyodrębnić dwa minima  cenowe przy czym oba punkty muszą zostać ustalone na tym samym poziomie.

Punkty te muszą być oddalone od siebie przynajmniej o tydzień, jeśli gramy na interwale dziennym, a pomiędzy nimi kurs musi wyraźnie odejść od wyznaczanej właśnie linii wsparcia i stworzyć dwa szczyty na podobnym poziomie. 
Istnieją dwa kryteria ważności (w sensie technicznym) trendu horyzontalnego:

ilość potwierdzeń: większa liczba punktów zwrotnych na linii bądź blisko niej świadczy o większej sile trendu, tzn. każdy test trendu podkreśla jego znaczenie
odległość między punktami wyznaczającymi trend: im większy jest odstęp (w czasie) pomiędzy punktami zwrotnymi, tym silniejszy trend.

Sygnał sprzedaży zostaje wygenerowany, jeśli kurs przebija w dół linię trendu.

Sygnał kupna zostaje wygenerowany, jeśli kurs przebija w górę linię trendu przy znacznej zwyżce wolumenu obrotów.

Wielkość ruchu cen podczas wybicia musi wynieść co najmniej 3% w przypadku akcji lub 2% w przypadku indeksu.