Aby wyznaczyć trend zwyżkujący należy wyodrębnić minimum dwa minima cenowe przy czym drugie musi zostać ustalone na wyższym poziomie niż pierwsze.

Minima te muszą być oddalone od siebie przynajmniej o tydzień, a pomiędzy nimi kurs musi wyrysować nowe maksimum.

Potwierdzenie trendu następuje, gdy kolejne minimum cenowe (3) utworzy się powyżej drugiego minimum.
Istnieją trzy kryteria ważności (w sensie technicznym) trendu zwyżkującego:

ilość potwierdzeń: większa liczba dołków na linii bądź blisko niej świadczy o większej sile trendu, tzn. każdy test trendu podkreśla jego znaczenie,
odległość między punktami wyznaczającymi trend: im większy jest odstęp (w czasie) pomiędzy dołkami, tym silniejszy trend,
kąt nachylenia: im mniej stroma jest linia trendu, tym większe jest jej znaczenie (tym trudniej trend będzie przebity i tym ważniejszy jest sygnał sprzedaży po przebiciu trendu).

Sygnał sprzedaży zostaje wygenerowany, jeśli kurs przebija w dół linię trendu (o co najmniej 3% w przypadku akcji, lub 2% w przypadku indeksu).

Uwaga 1: Bardzo duży wzrost wolumenu obrotów podczas przebicia linii trendu, a potem natychmiastowy powrót kursu do tej linii może oznaczać fałszywy sygnał sprzedaży.
Uwaga 2: Na początku głównego trendu wzrostowego poprawnie wyznaczona linia najczęściej przebiega przez drugie i trzecie minimum (a nie przez pierwsze i drugie). Wolumen obrotów powinien potwierdzać trend tzn. powinien osiągać wyższe wartości, gdy kurs wyznacza nowe maksima.