Aby wyznaczyć trend zniżkujący należy wyodrębnić minimum dwa maksima cenowe przy czym drugie musi zostać ustalone na niższym poziomie niż pierwsze.

Maksima te muszą być oddalone od siebie przynajmniej o tydzień, jeśli handlujemy na świecach dziennych, a pomiędzy nimi kurs musi wyrysować nowe minimum.

Potwierdzenie trendu następuje, gdy kolejne maksimum cenowe (3) utworzy się poniżej drugiego maksimum.

Istnieją trzy kryteria ważności (w sensie technicznym) trendu zniżkującego:

ilość potwierdzeń: większa liczba szczytów na linii bądź blisko niej świadczy o większej sile trendu, tzn. każdy test trendu podkreśla jego znaczenie,
odległość między punktami wyznaczającymi trend: im większy jest odstęp (w czasie) pomiędzy szczytami, tym silniejszy trend,
kąt nachylenia: im mniej stroma jest linia trendu, tym większe jest jej znaczenie (tym trudniej trend będzie przełamany).

Uwaga: Przebicie w górę linii trendu zniżkującego nie jest sygnałem kupna (może być traktowane jako sygnał przygotowawczy).
Wolumen obrotów powinien potwierdzać trend tzn. powinien osiągać wyższe wartości, gdy kurs wyznacza nowe minima.