Trend jest podstawowym pojęciem analizy technicznej i określa kierunek ruchu cen całego rynku bądź jakiegoś waloru.

Trend ma podstawowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji o kupnie czy sprzedaży, ponieważ jedna z podstawowych zasad analizy technicznej głosi, że inwestowanie zawsze powinno odbywać się w zgodzie z trendem (kierunkiem ruchu cen).
Ze względu na czas trwania trendy można podzielić na:

długoterminowy (główny, pierwszorzędny) - trwający od kilku miesięcy do kilku lat,
średnioterminowy (drugorzędny) - trwający kilka miesięcy,
krótkoterminowy (trzeciorzędny) - trwający kilka tygodni.

Wspomniana wyżej zasada inwestowania w zgodzie z trendem odnosi się przede wszystkim do trendu głównego.
Jeżeli linia trendu jest wyznaczana przez szczyty - mówimy o trendzie spadkowym - zniżkującym, jeśli zaś przez dołki - mówimy o trendzie wzrostowym - zwyżkującym.
Ze względu na kierunek ruchu cen można wyodrębnić trendy:

zwyżkujący - wyznaczany zawsze przez minima cenowe
zniżkujący - wyznaczany zawsze przez szczyty
horyzontalny - wyznaczany przez dołki i szczyty.