Fraktale (Fractals) jest to jeden z pięciu wskaźników strategii inwestycyjnej Billa Williamsa, stworzony do zaznaczania na wykresie lokalnych szczytów i dołków, a także do określenia lokalnych poziomów wsparcia i oporu. Szczyt zaznaczany jest, kiedy wśród pięciu słupków środkowy jest najwyższy, a dwa słupki na lewo i dwa słupki na prawo są od niego niższe. Na wykresie fraktale mają wartości High i Low i oznaczone są strzałkami w górę i w dół.

Sygnały wskaźnika technicznego Fractals należy „filtrować" przy pomocy wskaźnika technicznego Alligator. Innymi słowy, nie należy przeprowadzać transakcji kupna, jeżeli fraktal znajduje się poniżej linii zębów wskaźnika Alligator i jednocześnie nie należy zawierać transakcji sprzedaży, jeżeli fraktal znajduje się powyżej linii zębów wskaźnika Alligator. Po tym, jak sygnał fraktalu uformował się i ma siłę, co określa się jego pozycją poza szczęką Alligatora, on pozostaje sygnałem, dopóki nie znika albo nie powstaje bardziej świeży sygnał fraktalu.

Weryfikacja wskaźnika:

sygnał kupna – fraktal jest byczy (cena rośnie) i cena jest wyżej niż zęby Aligatora
sygnał sprzedaży – fraktal jest niedźwiedzi (cena spada) i cena jest niżej niż zęby Aligatora
Parametry wskaźnika: