ATR jest wskaźnikiem do mierzenia zmienności ceny. Im większe wartości przyjmuje wskaźnik tym większa zmienność na rynku natomiast niskie wartości mogą świadczyć o stabilizacji lub nawet konsolidacji.

Zazwyczaj jest używany do wyłapywania lokalnych szczytów i dołków, gdzie ekstremum wskaźnika może sugerować miejsce zwrotne. Przydane jest by wyznaczyć sobie stały poziom, ja zaznaczyłem go na poziomie 0.01 na wykresie 15-minutowym gdyż wskaźnik ten na tym interwale oscyluje między wartościami 0.005 i 0.0040.

ATR nie jest wskaźnikiem wyprzedzającym, co oznacza, że nie podaje sygnałów na temat kierunku lub długości trendu lecz podaje informacje o najważniejszym parametrze – zmienności ceny. Inwestorzy używają wskaźnika ATR by ustalić najlepszy poziom zlecenia ochronnego (stop loss) dopasowany do obecnie pasującej zmienności na rynku.

Gdy zmienność na rynku jest duża zlecenia ochronne powinny być ustawione szeroko by nasza pozycja nie była wybita poprzez przypadkowe ruchy cenowe. Kiedy natomiast zmienność jest niska – nie ma powodów by stop loss był ustawiony daleko od ceny, a inwestorzy mogą dokładniej dopasować stop lossa lub zabezpieczyć zyski.