Średnia krocząca jest jednym z najbardziej popularnych i najprostszych wskaźników stosowanych w analizie technicznej. Ich główną funkcją jest wygładzenie kursu instrumentu finansowego za pomocą dodania do siebie cen (otwarcia, zamknięcia, maksimum, minimum lub ich kombinacji) ze wskazanego okresu i podzielenia ich przez ilość cen wziętych pod uwagę.
 

Średnie kroczące mają szerokie zastosowanie i mogą być interpretowane na kilka sposobów np. mogą generować sygnał kupna/sprzedaży w momencie przecięcia się z kursem instrumentu lub w przypadku kombinacji więcej niż jednej MA o różnych okresach lub rodzajach w momencie przecięcia się ich nawzajem. Często także służą jedynie do wygładzania wykresu bądź identyfikowania trendu na rynku (głównie średnie o wydłużonym okresie).
Istnieje kilka podstawowych rodzajów średnich:

Prosta średnia krocząca (SMA - Simple Moving Avarage),
Wykładnicza średnia krocząca (EMA – Exponential Moving Average),
Ważona średnia krocząca (WMA – Weight Moving Avarage).

SMA (niebieska) jest wyliczana w najprostszy możliwy sposób, czyli za pomocą średniej arytmetycznej. Suma cen z wybranego okresu dzielona jest przez ilość okresów wziętych pod uwagę.
EMA (brązowa) przypisuje coraz wyższą wagę świeższym cenom w sposób wykładniczy, dzięki czemu średnia szybciej reaguje na zachowanie ceny.
WMA (fioletowa) bazuje na wzorze średniej ważonej. Podobnie jak EMA, przypisuje większą wagę najnowszym cenom jednak bierze dane jedynie z wyznaczonego okresu i pomija starsze kwotowania.