Wskaźnik impetu, który mierzy skalę zmiany ceny we wskazanym okresie. Sygnałem kupna jest sytuacja w której Momentum wybija nowe minimum, a następnie zaczyna rosnąć. Sygnał sprzedaży generowany jest w sytuacji analogicznej kiedy wskaźnik ustala nowe maksimum i zaczyna spadać. Drugim rodzajem sygnałów jest dywergencja między wartością wskaźnika a ceną instrumentu.