Wskaźnik Indeksu Kanału Towaru ma dwa zastosowania. Pierwszym jest funkcja oscylatora, czyli wyznaczanie rejonów wykupienia i wyprzedania. Wybicie ponad poziom 100 (poniżej -100) oznacza sytuację, gdzie ceny są nadmiernie wysokie, czyli mamy do czynienia z wykupieniem (analogicznie dla wartości ujemnej jest to poziom wyprzedania). Druga funkcja bazuje na dywergencji wskazań CCI oraz kursu instrumentu. W momencie, gdy kurs przyjmuje coraz wyższe wartości przy jednoczesnym spadku wartości CCI oznacza to dywergencję spadkową i sygnał do zajęcia pozycji krótkiej (analogicznie dla pozycji długiej).