Autorem wskaźnika jest Wellesa Wilder, twórca RSI i DMI. Najczęściej wykorzystuje się go do wyznaczania miejsca zamykania pozycji. Pozycje Buy zamyka się w chwili, gdy kurs schodzi poniżej Parabolic SAR natomiast pozycje Sell w sytuacji, gdy kwotowania wchodzą powyżej wskazań SAR. Po nastąpieniu przebicia wskaźnik dalej porusza się w kierunku tego ruchu, a pod uwagę brana jest jedynie bezwzględna zmiana kursu. Dopiero, gdy nastąpi przebicie, następuje zwrot ruchu na wskaźniku.