Świecę o małym korpusie, położonym w pobliżu jej dolnego końca i długim górnym cieniu, pojawiającą się w trendzie wzrostowym, nazywamy spadającą gwiazdą. 

Długi górny cień informuje, że choć ceny rosły w trakcie sesji, to bykom zabrakło sił, aby utrzymać kursy na wysokim poziomie do końca notowań. 
Spadająca gwiazda jest najbardziej wiarygodna jeśli występuje po dłuższym wzroście, na wykupionym rynku.

Amica (kwiecień 2000) - wykres tygodniowy, kurs Amiki spadająca gwiazda zakończyła trwający ponad pół roku trend wzrostowy.