Świecę o małym korpusie, położonym w pobliżu górnego jej końca i długim dolnym cieniu, pojawiającą się w trendzie wzrostowym, nazywamy wisielcem. 
Wymowa tej formacji jest pesymistyczna i zapowiada spadek kursu. Wisielec ma największe znaczenie prognostyczne, jeśli pojawia się po dłuższej zwyżce, na rynku wykupionym. 
Wprawdzie długi dolny cień pozornie świadczy o sile byków, ale informuje także, że na rynku miał miejsce silny spadek i dominacja popytu nie jest już tak wyraźna. 
Potwierdzeniem formacji powinno być zamknięcie kolejnych notowań poniżej korpusu wisielca. 

Kredyt Bank - wykres tygodniowy. Ukształtowany na początku 2000 roku wisielec potwierdził kłopoty byków z kontynuacją trendu wzrostowego na co wskazywały wcześniejsze czarne świece. Warto zwrócić uwagę, że wisielec pojawił się na wysokości połowy czarnej świecy z października 1999 roku, co wzmocniło jego negatywną wymowę.