Jeśli kurs otwarcia jest równy kursowi zamknięcia to korpus świecy ma postać poziomej kreski. Taką świecę nazywamy doji. 
Podobnie jak szpulki czy świece wysokiej fali, doji mają znaczenie prognostyczne tylko jeśli występują po dłuższym spadku lub wzroście i mogą być zapowiedzią zwrotu na rynku. 

Szczególnie ważne są doji pojawiające się po długim białym korpusie, który występuje po dłuższym trendzie wzrostowym. 
Wprawdzie duża biała świeca informuje o utrzymującej się przewadze byków, ale pojawiające się po niej doji znaczy, że brak im już sił do utrzymania trendu. 
Jeśli pomimo pojawienia się doji rynek kontynuuje dotychczasowy trend, to jest to oznaką jego siły.

Przez kontynuację należy rozumieć zamknięcie kolejnej świecy powyżej najwyższego (w trendzie wzrostowy) lub najniższego (w trendzie spadkowym) punktu doji. 

Echo Investment - wykres tygodniowy. Dwie świece doji w połączeniu z wcześniejszą świecą wysokiej fali sygnalizowały słabnące siły niedźwiedzi, czego potwierdzeniem była następująca po nich duża biała świeca. Warto zwrócić uwagę na widoczne na wykresie dwie świece doji i młot z sierpnia 1999. Ponieważ wystąpiły na początku spadków nie doprowadziły do zmiany tendencji.