- Kształtuje się, kiedy cena zamknięcia jest wyraźnie niższa od ceny otwarcia i wskazuje na przewagę niedźwiedzi na rynku. 
- O dużym czarnym korpusie możemy mówić, kiedy jest on minimum dwukrotnie większy od korpusu z sesji poprzedniej, ale nie jest to sztywna reguła.
- Jednocześnie, cena otwarcia powinna być równa lub bardzo zbliżona do kursu najwyższego, a cena zamknięcia powinna znajdować się w pobliżu kursu najniższego. 

a) Duży czarny korpus na wysokim poziomie cenowym 

- Świeca o długim czarnym korpusie informuje o przewadze niedźwiedzi na rynku, ale w niektórych przypadkach może mieć szczególne znaczenie prognostyczne. 
- Rzadko zdarza się, żeby pojedyncza świeca stanowiła podstawę do zmiany trendu. 
- Możemy przypuszczać, że byki nie są już tak silne. 

b) Długi czarny korpus jak potwierdzenie oporu 

Świeca o długim czarnym korpusie może występować także jako potwierdzenie oporu w postaci linii trendu, średniej ruchomej lub poziomu na którym w przeszłości zatrzymały się wzrosty. 

c) Przełamanie wsparcia przez długi czarny korpus
 
Istotne znaczenie czarne korpusy mają jeśli kształtują się w chwili kiedy wykres ceny przebija ważną linię wsparcia. Jeśli przełamanie następuje właśnie przy "pomocy" długiej czarnej świecy jego wiarygodność jest większa, niż gdyby przebiciu towarzyszyło ukształtowanie świecy o małym korpusie np. doji, szpulka lub Harami.

d) Duży czarny korpus jako opór 

Bez względu na miejsce w ramach trendu, w którym występuje czarny korpus, może on wyznaczać obszar oporu. Korekta następująca po silnym spadku, który czarny korpus obrazuje, powinna zatrzymać się w połowie jego wysokości lub przy końcu górnego cienia długiej czarnej świecy. Ta druga sytuacja częściej występuje w czasie zmiany trendu ze wzrostowego na spadkowy, niż w czasie już ukształtowanej tendencji. Często bowiem na początku spadku byki są często na tyle silne, żeby niwelować zniżkę niemal w całości.