- Wskazuje na przewagę byków na rynku. 
- Jest on dwókrotnie większy od korpusu z sesji poprzedniej, ale nie jest to sztywna reguła. 
- Jednocześnie, cena otwarcia powinna być równa lub bardzo zbliżona do kursu najniższego, a cena zamknięcia powinna znajdować się w pobliżu kursu najwyższego. 

a) Duży biały korpus na niskim poziomie cenowym ( w dołku )  

- Informuje o przewadze byków na rynku, ale w niektórych przypadkach może mieć szczególne znaczenie prognostyczne. 
- Wprawdzie rzadko zdarza się, żeby pojedyncza świeca stanowiła podstawę do zmiany trendu, ale jeśli duży biały korpus kształtuje na niskim poziomie cenowym, to możemy przypuszczać, że niedźwiedzie nie są już tak silne i możemy spodziewać się zmiany trendu. 

b) Długi biały korpus jako potwierdzenie wsparcia. 

- Świeca o bardzo długim białym korpusie może występować także jako potwierdzenie wsparcia w postaci linii trendu, średniej ruchomej lub poziomu na którym w przeszłości zatrzymały się spadki. 

c) Przełamanie oporu przez długi biały korpus 

Istotne znaczenie mają białe korpusy jeśli kształtują się w chwili kiedy wykres ceny przebija ważną linię oporu. Jeśli przełamanie następuje właśnie przy "pomocy" długiej białej świecy jego wiarygodność jest większa, niż gdyby wybiciu towarzyszyło ukształtowanie świecy o małym korpusie np. doji lub szpulki 

d) Duży biały korpus jako wsparcie 

Bez względu na miejsce w ramach trendu, w którym występuje biały korpus, może on wyznaczać obszar wsparcia. Korekta następująca po silnym wzroście, powinna zatrzymać się w połowie jego wysokości lub przy końcu dolnego cienia długiej białej świecy. Ta druga sytuacja częściej występuje w czasie zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy, niż w czasie już ukształtowanej tendencji. Często bowiem na początku zwyżki niedźwiedzie są na tyle silne, żeby niwelować wzrosty niemal w całości.